FOLKHÄLSA. Region Skåne bedriver hälsofrämjande arbete inom hela sjukvården man arbetar med förebyggande insatser för att uppnå en mer jämställd och jämlik hälsa hos skåningarna.

En stor del av arbetet utgår från det regionala nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Nätverket arbetar för att göra hälso- och sjukvården i Skåne mer hälsoorienterad med till exempel hälsosamtal, satsningar på att göra patienter rökfria inför operation och tobaksfria sjukhus.

I Region Skånes folkhälsoarbete ingår också att ta reda på hur skåningarna lever och mår. Arbetet skapar förutsättningar för en god hälsa på lika villkor och bidrar därmed till utveckling, tillväxt och välfärd i regionen. Därför genomförs tre olika folkhälsoenkäter som följer skåningen från ”vaggan till graven”. Resultaten från de olika folkhälsoenkäterna ger ökade möjligheter att sätta in resurser där de bäst behövs. De tre enkäterna är grupperade utifrån Barn och Föräldrar (8 mån-4 år), Barn och Unga (åk 6, åk 9, gymnasiet åk 2), Skåne (18-80 år). Resultaten kan läsas i folkhälsorapporterna.

I Region Skåne finns även en poddserien ”Ta hand om dig” som är ett initiativ för att förebygga sjukdom och främja god hälsa. I de olika avsnitten diskuteras vanor kring solning, alkohol, kost, fysisk aktivitet, och rökning. Dessa vanor har ofta en direkt koppling till våra stora folksjukdomar.

Region Skåne arbetar utifrån de elva nationella målen för en god folkhälsa som riksdagen har beslutat om där en stor del handlar om att starta och finansiera utvecklingsarbeten tillsammans med kommuner, föreningar och andra aktörer i Skåne.

Theresa Lindahl