FOLKHÄLSA. Det har rått osäkerhet för de skåningar som behöver fetmakirurgi. Avtalet med privata vårdföretaget Aleris går snart ut. Nu går Allians för Skåne in, och säkrar att operationerna kan fortsätta under hela 2019.

Cirka 80 procent av fetmakirurgin i Skåne har utförts på CSK, Centralsjukhuset Kristianstad. Detta genom Aleris, som har haft avtal med Region Skåne. Avtalet går ut den sista april, men regionen har inte lyckats skriva avtal med någon som kan ta vid.

Därför fattade Sjukhusstyrelsen Kristianstads ordförande Patrik Holmberg (C) i fredags (29/3) ett ordförandebeslut att de vill ta över verksamheten i väntan på att en ny upphandling kommer på plats och då helt sonika anställa Aleris personal som arbetar med fetmakirurgi på CSK.

– Patienter med kraftig övervikt upplever ofta både psykiska och fysiska problem. Det är varken mänskligt eller rimligt att de ska komma i kläm för att regionen inte har lyckats få en ny upphandling på plats i tid inför att det nuvarande avtalet går ut. Därför föreslår vi idag att CSK får ett utökat uppdrag och bedriva fetmakirurgi under 2019, säger Patrik Holmberg (C).

För att finansiera det ökade uppdraget, begär Sjukhusstyrelse Kristianstad 20,8 miljoner kronor extra av Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi bedömer att det inte kommer att bli någon merkostnad för Region Skåne, eftersom regionen tidigare har köpt in tjänsterna. Vi vill att en väl fungerande verksamhet ska kunna fortsätta att göra ett bra jobb, säger Dan Ishaq (M), förste vice ordförande i Sjukhusstyrelsen Kristianstad.

Sjukhusstyrelsens förslag togs upp i Hälso- och sjukvårdsnämnden på torsdagen den 4 april 2019.

Linus Hannedahl