NYFIKEN PÅ. Louise Eklund är ett av Liberalernas regionråd i Region Skåne.

Var kommer du från?

– Jag är uppvuxen på skånska sydkusten, men bor nu i Malmö. I grunden är jag disputerad forskare i historia från European University Institute i Florens, där jag skrev en avhandling om migration, nationalism och kolonialism 1890-1914. Min grundutbildning är från Oxford Univeristy med ämnena Filosofi, Politik och Ekonomi (PPE).

Vad har du för politisk bakgrund?

– Har jobbat i huvudsak med miljö- och klimatfrågor sedan jag började engagera mig politiskt. Jag älskar grön infrastruktur!

Vilken fråga är viktigast för Region Skåne under mandatperioden?

– Att ge skåningarna bra förutsättningar för god livskvalitet.

Vilka frågor ser du fram emot att ta dig an i din roll som regionråd?

– Så många! Att driva på för att Skåne ska ligga i framkant vad gäller ny grön teknik och innovativa lösningar för infrastrukturen. Att vi ska få bättre vägar och fler cykelleder i Skåne. Och att vi får fler förbindelser över Öresund.

Vilka kanaler kan man följa dig på?

Facebook, Twitter , Instagram eller Louise.Eklund-Bergstrom@skane.se

Camilla Andersson

Här finns tidigare presentationer av regionråden:

Carl Johan Sonesson (M): ”Jag har alltid värnat om de som hamnat i kläm”
Annette Linander (C): ”Vi måste ha ett nära och inlyssnande ledarskap”