VALFRIHET. Under psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens sammanträde den 27 mars behandlades en motion från Vänsterpartiet där de vill avskaffa nuvarande vårdval hörselvård och i stället återta verksamheten i offentlig regi.

Det har vi från Alliansens håll svårt att förstå då vi har sett en markant skillnad i tillgängligheten sedan starten av vårdval hörsel. I Skåne fanns det före vårdvalet sex mottagningar på sex orter med långa väntetider, som på vissa mottagningar kunde vara närmare två år. I nuläget finns det 28 mottagningar på 17 orter med som mest sju veckors väntetid för nybesök. Därför är vi nöjda med att motionen avslogs så att köerna inte riskerar att börja växa igen.

– I dag är detta vårdval självklart för medborgarna med bra tillgänglighet och ett brett utbud. Detta vill vi fortsätta utveckla och vi vill framförallt inte ha tillbaka långa köer, säger Per Einarsson (KD), ordförande i psykiatri,- habilitering och hjälpmedelsnämnden.

Erika Ohrlander