FAKTA. I en kolumn i Sydsvenskan/HD (27/3) skriver Ingrid Runsten – i syfte att brunsmeta? – att Alliansen och Sverigedemokraterna står bakom den budget som gäller i Region Skåne 2019. Det är inte sant, vilket har påtalats för ledarredaktionen. Någon rättelse har ändå inte publicerats.

Sant är:

  1. Alliansen i Region Skåne har inget budgetsamarbete med SD.
  2. SD röstade inte på Alliansens budget. Voteringen utföll med 62 ja-röster för Alliansens budget (samtliga ledamöter för allianspartierna) mot 41 röster för S-alternativet (samtliga S-ledamöter). 46 ledamöter avstod från att rösta (30 från SD, 10 från V och 6 från MP).

Med Sydsvenskans tolkning av omröstningen om budgeten skulle man alltså kunna påstå att Alliansen, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står bakom den budget som gäller i Region Skåne 2019.

Jonas Duveborn