FRAMTIDENS PRIMÄRVÅRD. Fokus på samverkan när primärvårds-Sverige möttes på Primärvårdsdagar i Stockholm.

– Det finns många goda exempel över hela landet på hur vi kan få till en bättre primärvård så att den på riktigt kan bli själva navet i hela sjukvården, säger Birte Sandberg (C), ordförande i Primärvårdsnämnden.

Omkring 500 personer deltog på konferensen som anordnas av Dagens Medicin och fokuserar på hur vi kan bygga en bättre primärvård i hela Sverige. Mycket fokus ligger på att lyckas skapa samverkan och samordning mellan olika aktörer för att lyckas skapa en personcentrerad vård som verkligen blir begriplig och tillgänglig till den som vården är till för.

Under gårdagen talade Anna Nergårdh, statens särskilda utredare, som lyfte behoven av att sluta organisera hälso- och sjukvården i stuprör utan låta den hänga ihop. Det handlar såväl om att få ett bättre samarbete mellan region och kommun som mellan olika professioner inom vården så att teamet kan verka för patientens bästa. Men det kan också gälla att samverka med helt andra aktörer, som föreningslivet och skolor för att skapa en integrerad sjukvård som också kan lägga mycket mer fokus på det förebyggande arbetet.

Bra exempel från hela landet har också lyfts under dagarna. Ett av dem är Hemsjukhuset Borgholm på Öland där man bland annat lyckats skapa en trygg vård för hjärtsviktspatienter och minskat sjukhusinläggningar med 100 procent bland de patienterna. Nyckeln är en digitalisering som innebär att de svårast sjuka hjärtsviktspatienterna mäter värden själva och registrerar dem digitalt så att en kontaktsjuksköterska dagligen kan följa upp värdena och veta när patienterna behöver hjälp. På så sätt ges mer sjukdomsinsikt och makt till patienten själv, och onödiga besök i vården plockas bort.

– Det märks att det finns en tydlig ambition att börja arbeta annorlunda och hitta nya lösningar på hur vi ska kunna bemanna vården och göra den mer tillgänglig för den som vården är tillför. Det finns gott om bra idéer bland våra medarbetare i verksamheterna, säger Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande i primärvårdsnämnden.

Digitaliseringen och behov av förändrad lagstiftning

Ett annat viktigt tema för dagarna är digitaliseringen av vården – men också hur lagstiftningen måste hänga med för att vi ska kunna dra nytta av de möjligheterna fullt ut. Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting lyfte till exempel glappet mellan politiska reformer och juridiken som en viktig nöt att knäcka.  En fråga som också diskuterades i en paneldebatt med riksdagspartiernas sjukvårdspolitiska talespersoner.

Den politiska enigheten i just den frågan är stor – lagstiftningen måste bli bättre på att hänga med.  Men det behövs omfattande arbete, kommenterade bland andra Anders W Johnsson (C) som påpekade att samtidigt som det behövs stora förändringar i exempelvis i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen finns det också förändringar som inte behöver ta så lång tid. 

– Det finns ett antal mindre lagändringar vi kan göra redan idag, ett exempel är att patienter ska kunna få data från sin egen journal i sina mobiltelefoner, sa Anders W Johnsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson.

Johanna Sturesson