DEBATT. Socialdemokraterna har i debattinlägg och kampanjer på sociala medier anklagat Allians för Skåne för att hålla inne med statliga medel till den skånska cancervården och även kritiserat specialistvårdvalen. Alliansföreträdarna i hälso- och sjukvårdsnämnden svarar på KvP debatt att dessa pengar inte finns, även om S hävdar det. Vårdvalen å sin sida är av stor vikt för att kunna korta köerna och behandla fler cancerpatienter. Att S alltid reflexmässigt ogillar vårdval är däremot ingen nyhet.

Henrik Westdahl