UTVECKLING. Idag besökte Anna Jähnke och Carina Zachau (moderata regionråd och ordföranden i regionala utvecklingsnämnden respektive kollektivtrafiknämnden) Östra Göinge kommun. De träffade bland annat Daniel Jönsson (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Temat för träffen var arbetsmarknad, byutveckling och kollektivtrafik.

Östra Göinge kommun har gjort en imponerande resa de senaste tio åren. Från utflyttning och mycket lågt förtroende för den kommunala verksamheten har ett ambitiöst arbete bland annat lett till att kommunen har vänt befolkningsutvecklingen, minskat arbetslösheten, sänkt skatten och förbättrat kvaliteten på verksamheten.

Effektivisering och automatisering av industrin har påverkat Östra Göinge precis som resten av Skåne och Sverige. Sedan 2008 har 1 100 industrijobb i kommunen försvunnit, vilket skulle motsvara hela 71 500 jobb i Stockholms stad som sannolikt hade utlöst ett katastroflarm hos landets myndigheter. Det föranledde spännande diskussioner om behovet av att staten engagerar sig vid företagsnedläggningar även i de små kommunerna där förlorade arbetstillfällen kan få en enorm påverkan på hela kommunen.

Anna, Carina och Daniel diskuterade också behovet av sammanhållna satsningar på såväl arbetsmarknad och kollektivtrafik som byutveckling. Frågorna är nära sammankopplade till varandra och alla tre ser fram emot ett fortsatt samarbete för att utveckla nordöstra Skåne.

Helena Nanne