REPRESENTATION. Carina Zachau (M), regionråd och ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd, är föreslagen till ledamot i styrelsen för Svensk Kollektivtrafik.

Svensk Kollektivtrafik är en bransch- och intresseorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter, där Skånetrafiken är en av medlemmarna. Tillsammans står medlemmarnas trafik för 1,6 miljarder resor per år, vilket motsvarar 96 procent av hela landets busstrafik och 86 procent av tågtrafiken.

– Jag ser fram emot att arbeta för en tillgänglig, modern och trygg kollektivtrafik i hela landet. Svensk Kollektivtrafik är ett viktigt forum för den regionala kollektivtrafikens röst i förhållande till staten, säger Carina Zachau (M).

– Frågor som digitalisering, artificiell intelligens och dess fantastiska möjligheter för den svenska kollektivtrafiken kan bli verklighet när vi samarbetar över länsgränser. Jag ser fram emot att bidra till att Svensk Kollektivtrafik tar våra bussar och tåg in i framtiden, avslutar Carina Zachau (M).

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Stockholm, är föreslagen till ordförande. Styrelsen väljs på årsstämman den 22 maj.

Helena Nanne