NYFIKEN PÅ. Annette Linander är ett av Centerpartiets två regionråd.

Vad har du för politisk bakgrund?

– Jag blev inlockad i Centerpartiets Ungdomsförbund av helt andra skäl än politik, men blev snabbt intresserad och tog därför tillfället i akt att lära mig så mycket som möjligt. Nu har jag varit sjukvårdspolitiker i Region Skåne sedan 2006 och var förra mandatperioden vice ordförande i en sjukvårdsnämnd. De erfarenheterna kommer jag verkligen att ha nytta av. Jag har även varit kommunpolitiskt aktiv i nästan trettio år och vet hur viktigt det är att regionen och kommunerna samarbetar och samverkar så att vi får ut det mesta möjliga av varje skattekrona.

Var kommer du från?

– Jag bor i Flyinge i Eslövs kommun, men växte upp i Veberöd.

Vilken fråga är viktigast för Region Skåne under mandatperioden?

– Vi står inför stora förändringar med stora svårigheter att rekrytera rätt personal, ny teknik som kräver nya arbetssätt och stora investeringar. Men ingenting av det kommer att låta sig göras om vi inte ser till att få en stabilare ekonomi och har ett nära och inlyssnande ledarskap.

Vad/vilka frågor ser du fram emot att ta dig in i din roll som regionråd?

– Jag ser fram emot att jobba med digitaliseringsfrågor på en övergripande nivå. Särskilt med tanke på den stora potential som finns med de förändringar av både IT-system och arbetssätt som väntar, inte minst lanseringen av Skånes Digitala Vårdsystem, SDV, i november 2020. Sedan ser jag också fram emot att tydliggöra Region Skånes ägarskap och roll i de skånska samarbetena kring Finsam. En tydlig position från regionen skulle kunna göra så mycket för att förbättra resursanvändningen och folkhälsan genom förbättrad rehabilitering.  För att inte nämna Region Skånes del i att systematiskt arbeta för att möta klimathotet.

Var/vilka kanaler kan man följa dig på?

Följ Annette på Facebook, eller ring henne på 0725-63 56 98.

Camilla Andersson