NATUR. Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne. Enligt stiftelseurkunden är stiftelsens ändamål att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer samt att stimulera det rörliga friluftslivet.

– Stiftelsen Skånska landskap är viktigt för att det är Skåne, en del av vår historia, och det ser så olika ut i olika delar av Skåne, säger ordförande för stiftelsen Charlotte Wachtmeister (M)

Stiftelsen förvaltar och driver verksamhet även på de marker som ägs av fem andra stiftelser. De är Stiftelsen för Fritidsområden, Stiftelsen OD Krooks donation i Kristianstads län, Stiftelsen OD Krooks donation i Malmöhus län, Stiftelsen Jur Dr H Cavallins donationsfond och Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond. Verksamheten bedrivs utifrån de olika stiftelsernas stiftelseurkunder och lyder under stiftelselagen. Totalt handlar det om 10 750 hektar mark fördelade över hela Skåne, vilka i första hand utgörs av skogs- och jordbruksmark och de rättigheter som följer av markägandet, som jakt- och fiskerättigheter, jordbruksarrenden, byggnader, vägar, samt övriga tillgångar. Verksamheten innefattar också arbete som naturförvaltare av naturreservat och arbete med regional naturvård.

Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden spridda över hela Skåne. Visionen lyder ”Natur självklar för alla”. Vi vill möjliggöra för alla att komma ut i naturen, uppleva dess välgörande effekter samt få förståelse för skogens mångbruk. Denna del av verksamheten regleras i avtal med Region Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap och finansieras huvudsakligen via årliga bidrag från Region Skåne. Utöver det söker vi aktivt medel från staten, EU, andra stiftelser och andra samarbetspartners. Inom detta avtal ingår även genomförande och utveckling av utomhus pedagogisk verksamhet för en bred målgrupp, med särskilt fokus på barn- och ungdom en mycket viktig verksamhet. Stiftelsen arbetar tillsammans med Region Skåne, som är huvudman, med utveckling av Skåneleden.

I veckan var det dag för stiftelsens andra möte och Charlotte är både ödmjuk och tacksam för uppdraget.

– Marken, jorden, är grunden för livet, så jag vill vara med och skapa en större förståelse för livet utanför asfalten. Vi har genom historien brukat naturen och skapat vår egen livsmiljö, vi har skapat vårt kulturlandskap avslutar Charlotte.

Camilla Andersson