SÄNKT TAXA. I samband med att Skånetrafiken inför en ny prismodell förbättras också villkoren för de skolkort som de skånska kommunerna kan köpa in till elever i grundskola och gymnasieskola. Förändringen innebär dels att skolkorten kommer att gälla i hela Skåne istället för ett begränsat antal zoner. Dessutom tas den tidigare tidsbegränsningen bort och skolkorten kommer att gälla dygnet runt på vardagar, istället för att sluta gälla klockan 20.00.

– Vi gör det enklare och billigare för ungdomar att resa kollektivt i Skåne. Många reser mellan olika orter och sent på kvällarna för aktiviteter i eller utanför skolan, nu kan de göra den resan utan att betala själva, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Syftet med de ändrade villkoren är att förenkla administrationen för såväl kommunerna som Skånetrafiken och att tillgodose det behov som finns för skolor med specialprogram för idrott och kultur. Det innebär också en avsevärd förbättring för de elever i grundskolan och gymnasieskolan som nu får betydligt större möjligheter att resa till aktiviteter och familj i olika delar av Skåne.

Förslaget behandlas på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 29 mars och förändringarna föreslås gälla från och med höstterminen 2019.

Helena Nanne