HABILITERING. Till följd av ett stort antal avbokningar, många sena sådana, har Region Skånes tolkcentral haft svårt att möta brukarnas behov av teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd, rapporterar SVT Skåne. Under 2018 bidrog 2 900 avbokningar till att resurser inte i tillräckligt stor utsträckning kunde komma andra brukare till del. Allians för Skåne kommer nu att titta närmare på vad det är som inte fungerar och varför.

– Vi behöver säkerställa att de individer som har ett behov av tolk får möjlighet till det. Vi ska därför titta närmare på Tolkcentralens möjligheter att arbeta på ett sätt som maximerar tolkarnas tid ute hos brukarna på ett bättre sätt än i dag, säger Per Einarsson (KD), ordförande i psykiatri–habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

Henrik Westdahl