SKL. Under gårdagen hölls SKL:s valkongress i Stockholm, där Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vann majoritet, efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet styrt de senaste fyra åren. En rad skåningar från de fyra allianspartierna är nu invalda på olika poster.

Alliansrepresentationen från Region Skåne är stark i de nyvalda beredningarna, med Carina Zachau (M), Anna Jähnke (M), Louise Eklund (L) och Gilbert Tribo (L) på ordinarie poster i olika beredningar. Även Carl Johan Sonesson (M) sitter med, som ersättare i SKL:s styrelse.

– Jag ser fram emot att arbeta för att samhällsplaneringen ska fungera i stort. Alla initiativ från staten ska vara finansierade och vår roll i Beredningen för samhällsbyggnad är att se till att förenkla så mycket som möjligt för kommuner och regioner, säger Carina Zachau (M).

– Skåne är landets tredje största region och har under lång tid arbetat strukturerat med tillväxt- och utvecklingsfrågor. Från årsskiftet är alla landsting numera regioner, därför är det viktigt att de regionala frågorna tydligare lyfts fram inom SKL. Ökad tillväxt är central för många regioners utveckling, vi behöver ta ett samlat grepp och få upp frågan tydligare på den nationella dagordningen, säger Anna Jähnke (M).

– Jag är hedrad över att ha fått detta förtroende. Vården på både regional och nationell nivå står inför stora utmaningar. Därför ser jag fram emot att verka för en effektivare vård med ett starkt patientfokus i samverkan med mina allianskollegor, säger Gilbert Tribo (L).

– Mitt fokus de kommande åren i SKL kommer att ligga på att bevaka frågor som rör förutsättningarna för grön tillväxt i Skåne, inte minst viktiga infrastruktursatsningar, säger Louise Eklund (L).

Ny ordförande i SKL:s styrelse är Anders Knape (M), som var ordförande för SKL mellan 2007 och 2014 och har haft rollen som andre vice ordförande de senaste fyra åren. Knape menar att en av förbundets viktigaste uppgifter nu är att säkerställa medlemmarnas behov av stabila planeringsförutsättningar. Det innebär att regering och stat måste upphöra med att vältra över kostnader och detaljstyra kommuner och regioner, eftersom välfärden utvecklas bäst lokalt, nära medborgarna.

Samtliga nya skånska ordinarie alliansledamöter är:

Styrelsen – Peter Danielsson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Förhandlingsdelegationen – Carina Wutzler (M), Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

Förhandlingsdelegationen – Leif Sandberg (C), Kommunalråd i Tomelilla.

Beredningen för demokratifrågor – Torbjörn Tegnhammar (M), Oppositionsråd i Malmö.

Beredningen för samhällsbyggnad – Carina Zachau (M), Regionråd och ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

Beredningen för samhällsbyggnad – Louise Eklund (L), Regionråd och vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Beredningen för tillväxt och regional utveckling – Anna Jähnke (M) (gruppledare), Regionråd och ordförande för Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Beredningen för utbildningsfrågor – Gustav Schyllert (M), Kommunalråd i Vellinge.

Sjukvårdsdelegationen – Gilbert Tribo (L), Regionråd och ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

Nya alliansersättare är:

Styrelsen – Carl Johan Sonesson (M), Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Beredningen för kultur och fritid – Christian Sonesson (M), Kommunstyrelseordförande i Staffanstorp.

Beredningen för primärvård och äldreomsorg – Lars Thunberg (KD), Kommunalråd i Helsingborg.

Henrik Westdahl