SKÅNEFAKTA. Skånska cancerpatienter förtjänar bättre än att dras in i en oärlig politisk kampanj från Socialdemokraterna om cancervården, skriver Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Birte Sandberg (C) och Per Einarsson (KD) från regionens hälso- och sjukvårdsnämnd i Kvällsposten
(20/3).

Ta gärna del av den korta film som Allians för Skåne har tagit fram.

Henrik Westdahl