SAMVERKANSMODELL. Sedan tio år har regionerna en framgångsrik samverkan för ordnat införande av nya läkemedel och 2014 etablerades den nuvarande samverkansmodellen för läkemedel. Nu föreslås regionerna att gå vidare och starta en liknande samverkan inom det medicintekniska området och för medicintekniska produkter, inom ramen för kunskapsstyrningssystemet.

Syftet med modellerna är ytterst detsamma – en god och jämlik vård och kostnadseffektivt användande av nya produkter.  Förslaget innebär att samverkansmodellen förbereds under 2019 och går i drift från och med 2020. Huvudinriktningen är att skapa en gemensam samverkansplattform och regiongemensam process för införande av ett urval av nya medicintekniska produkter, där risken för ojämlik vård och höga kostnader bedöms stor.

Ett region­gemensamt agerande med mer samordnade beslut kan leda till att bra produkter kommer patienterna till nytta snabbare, men också begränsad användning av produkter som inte bör användas alls. Modellen ger även möjlighet till annan strukturerad samverkan inom det medicintekniska området, även på sjukvårdsregional nivå enligt SKL.

Theresa Lindahl