INVESTERINGAR. Renoveringarna och nybyggnationerna på lasarettsområdet i Helsingborg har pausats, meddelade regiondirektör Alf Jönsson på en pressträff på torsdagen (14/3). Anledningen är att de varningssignaler som projektet fick för ett år sedan, och som ledde till en fördjupad undersökning av förutsättningarna, nu börjar bli färdig och visar på större svårigheter än vad som har kunnat förutses. Efterhand som projekteringen fortlöpt har bland annat schakten behövt bli fler och deras storlek påverkar hela byggnaden. Dessutom har det visat sig att avloppssystemen är i sämre skick än vad som tidigare har bedömts.

Mot denna bakgrund har regiondirektören beställt en extern revision, som beräknas vara klar till sommaren.

– Vi har ett stort ansvar att säkerställa att våra resurser används rätt och vi måste lära oss för framtiden, säger Alf Jönsson i ett pressmeddelande. Att bygga om ett sjukhus med dygnet runt-verksamhet är ytterst komplext, då det också pågår under många år med ett stort antal parter involverade. När vi upptäcker stora svårigheter är det helt nödvändigt att stanna upp så att vi kan vidta korrekta åtgärder.

Jonas Duveborn