UUPPFÖLJNING. Under torsdagen (14/3) släppte Region Skåne rapporten Hur har det gått i Skåne? Den visar att Skåne trots högkonjunktur förblir en delad region med arbetslöshet över rikssnittet, samtidigt som det råder brist på bland annat lärare, ingenjörer och byggnadsarbetare.

Allians för Skåne gör därför en nystart för det regionala utvecklingsarbetet med målet att få fler människor i arbete, fler företag att växa, nya företag att etablera sig, öka tillväxten och binda samman Skåne så att alla kan bo, verka och jobba överallt inom Öresundsregionen.

De fem viktigaste områdena att arbeta med är: infrastruktur, energiförsörjning, innovation och forskning, kompetensförsörjning och Öresundsintegration. Läs mer om detta i Sydsvenskan.