FORSKNING. I Kvällsposten skriver Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne, tillsammans med Philip Sandberg (L) om vad EU betyder för Lunds universitet och därmed för Skåne och Sverige.

De visar att bara ett enda aktuellt projekt om ofrivillig barnlöshet kan få enormt betydelsefulla effekter för drabbade familjer samtidigt som det lägger grunden för skånsk forskningsanknuten företagsamhet. Det finns hundratals projekt. Europapolitiken är därmed viktig.

Peter J Olsson