DEBATT. Skåne behöver ny politik på många områden. En del kan beslutas av oss skånska politiker på hemmaplan i kommuner eller i Region Skåne, men mycket handlar om statsmaktens beslut. Hur bra besluten blir för Skåne beror på skåningarnas företrädare.

Valresultatet i höstas räckte inte till ett maktskifte i Sverige. Stefan Löfven (S) är åter statsminister. Moderaterna bildar därför opposition i riksdagen. Det betyder inte att Moderaterna saknar inflytande, med goda argument kan fortfarande saker åstadkommas.

I Region Skåne byttes däremot S-MP-styret ut mot alliansen, som regerar i kraft av att vara största block och att ha fått igenom sin budget. Moderaterna är största parti i denna styrande allians. Det betyder att en hel del kan uträttas. Men mycket avgörs ändå av beslut i riksdag och regering.

Det är till exempel staten som står för järnvägar och våra Europavägar, och även om vi i Skåne har mer inflytande över de regionala vägarna så bestäms totalbudgeten i Stockholm. Och ska vi få ett beslut om en förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör måste svenska regeringen agera för att sluta avtal med den danska.

Genom att Moderaterna i Region Skåne samordnar sig med de moderata riksdagsledamöterna från Skåne – det som brukar kallas Skånebänken – kan ändå resultat nås. Därför samarbetar vi nära, och denna vecka möts vi i Stockholm för att prioritera vad vi gemensamt ska jobba för.

På agendan finns såväl hur statsbidragen till den skånska sjukvården ska se ut som hur utbyggnaden av E6 med fler filer och intelligent trafikstyrning ska ske snabbare. Nu när socialdemokraterna till slut accepterad alliansregeringens kömiljard så måste vi se till att den faktiskt kortar köer. Nya regler som gör det tydligt att kroppskameror kan användas för öka säkerheten för sjukvårdspersonal är en annan angelägen fråga. Andra frågor vi kommer att lyfta är nya steg mot gårdsförsälning av vin samt Skånes elförsörjning.

Mycket av det vi arbetar för är hjärtefrågor för oss moderater, annat är skånsk allianspolitik. Men en hel del är också sådant som är viktigt för alla skåningar oberoende av parti. I dessa frågor ser vi gärna ett samarbete över blockgränserna. Att vi skånska moderater arbetar för Skånes bästa både i region och riksdag ska det däremot inte vara någon tvekan om.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd och ordförande i regionstyrelsen, Region Skåne

Anna Jähnke (M)
Regionråd och moderat gruppledare, Region Skåne

Boriana Åberg
Riksdagsledamot och ordförande i moderata Skånebänken