SAMVERKAN. I dagarna hölls det första mötet med den nya styrgruppen för Klimatsamverkan Skåne, där Allians för Skåne tagit över stafettpinnen. Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne för att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne.

I det roterade ordförandeskapet är regionen ordförande under året och regionrådet Annette Linander (C) håller därför i Klimatsamverkan Skånes klubba. Under verksamhetsåret kommer fokus att ligga på effektiva och fossilbränslefria transporter samt forskning, innovation och näringslivsutveckling. Områden som är prioriterade inte minst för att uppnå uppropet 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020.  

Ville Trygg