SJUKVÅRD. Sjukhusstyrelsen Landskrona har fastställt sin första budget och verksamhetsplan. Med en lokal närvaro från politiken kan vi nu förkorta beslutsvägar och skapa ett nära ledarskap som är en förutsättning för att kunna implementera ett förändringsarbete. Ett förändringsarbete som innebär att förbättra tillgängligheten för patienterna och att bli en attraktivare arbetsgivare som levererar en god och säker vård med hög kvalitet.

– De mindre sjukhusen i Skåne, inte minst Lasarettet i Landskrona, är viktiga för att kunna förbättra tillgängligheten. De kan erbjuda en mer resurseffektiv vård jämfört med akutsjukhusen, därför tar vi nu i verksamhetsplanen ett viktigt steg för att utreda ett utökat och strukturerat samarbete med övriga sjukhus i regionen. Detta ger oss större möjlighet att samordna vårdplatsutnyttjandet och kan leda till att fler patientflöden riktas om till Landskrona, säger Warda Fatih (C), ordförande för Sjukhusstyrelsen Landskrona.

– Lasarettet i Landskrona är ett närsjukhus som fyller en viktig roll för den nära vården med effektivare och sammanhållna patientprocesser som förbättrar patienternas upplevelse, säger Hans-Bertil Sinclair (M), förste vice ordförande för Sjukhusstyrelsen Landskrona.

Andra fokusområden i verksamhetsplanen är att ta tillvara på de medarbetare på lasarettet, ett sjukhus som dessutom inte använder någon inhyrd personal inom någon yrkeskategori. Lasarettet i Landskrona behöver fortsätta att ge utrymme för den förändringskraft som finns hos medarbetarna och låta de arbeta på toppen av deras kompetens.

– Digitalisering är ett annat viktigt fokusområde i budgeten, med digitaliseringens möjligheter kan vi minska personaladministrativt arbete och möjliggöra för mer tid med patienterna, avslutar Warda Fatih.

Linus Hannedahl