UTSATTA PATIENTGRUPPER. Givande möten och en inblick i den svåra verklighet som både barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Stadsmissionen möter i sin vardag, blev resultatet när socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) och ledamot Michael Anefur (KD) besökte Malmö i måndags (4/3).

Förmiddagen inleddes med samtal om de utmaningar och möjligheter som finns inom den skånska vården. Primärvården, personalbrist, digitaliseringen och, inte minst, samsjuklighet, där en person har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt, var några av de ämnen som hann vändas.

– Dagen erbjöd ett bra tillfälle för möte och konstruktiva samtal med Acko Ankarberg Johansson och Michael Anefur. Att Carl Johan Sonesson (M) deltog på mötet är också positivt och bra för vårt samarbete i Alliansen. Samtalet fortsätter kring tillgänglighet i vården, vårdval samt problematiken som uppstår i skarvarna mellan olika huvudmän, säger Per Einarsson (KD).

Eftermiddagen ägnades åt verksamhetsbesök. Michael Anefur och Anders Lundström (KD) besökte Stadsmissionen och Acko Ankarberg Johansson, Per Einarsson och Maria Berglund (KD) besökte BUP.

– Vi har i dag mött kunnig och engagerad personal på BUP i Malmö. BUP har ett strukturerat arbetssätt men lider som många andra verksamheter av brist på kontinuitet och kompetens. Det är angeläget att BUP får möjlighet att utvecklas i Skåne och jag är glad att Per Einarsson fått möjlighet att leda arbetet, säger Acko Ankarberg Johansson. 

På Stadsmissionen diskuterades Malmö stads beslut om att minska antalet akuta nattplatser och vad det har inneburit för Stadsmissionen och deras arbete med att hjälpa Malmös hemlösa.

– Mötet på Stadsmissionen var väldigt positivt men att hemlösheten ökar i nya grupper är bekymmersamt. Under dagen har vi också vid flera tillfällen diskuterat samsjuklighet och där ser vi ett behov av att det finns en huvudman så att människor inte faller mellan stolarna när de behöver vård och hjälp, avslutar Michael Anefur.

Erik Hedenborg Bonde