JUBILEUM. I år firar Rådhus Skåne fem år. Detta uppmärksammades med tal och institution fika. Valfriheten var stor när det bjöds på både kanelbulle och wienerbröd för de som jobbar i huset. I Rådhus Skåne delar Kristianstads kommun lokaler med Region Skåne.

”Vi firar ett femårigt samboförhållande!”

Så inledde Annette Linander (C), regionstyrelsens 1:e vice ordförande, sitt tal.

Annette Linander (C) som höll tar för regionens del och lyfte fram regionens och kommunens samverkan som ett bra exempel för det offentliga Sverige. Linander avslutade med att uttrycka en förhoppning om att även andra beslutsfattare för det offentliga Sverige vågar samordna sig, inte mist för att uppnå kostnadseffektivitet. 

För Kristianstads del talade Pierre Månsson (L), kommunstyrelsens ordförande och representanter för Fojab som gestaltade huset.  

Ville Trygg