DJUPARE FÖRSTÅELSE. Att veta vad man talar om. Om du inte lever med en kronisk sjukdom kan du aldrig helt sätta dig in i hur det faktiskt är och fungerar i vardagen. Men genom att delta i simuleringen ”In their shoes” kommer regionrådet Anna Mannfalk (M) under ett dygn få prova på hur det kan vara att leva med en inflammatorisk mag-tarm sjukdom som Ulcerös kolit och Crohns sjukdom (IBD). Simuleringen är initierad av Mag-tarmförbundet med syftet att öka medvetenheten bland allmänheten, professionen och regionala beslutsfattare om hur det är att leva med dessa kroniska sjukdomar.

Den 12 mars kommer Anna tilldelas en IBD-profil där hon kommer få simulera en vanlig dag för en person med någon av dessa sjukdomar. Anna ska svara på frågor och genomföra uppgifter för att efterlikna vardagen för en IBD patient. Simuleringens frågor och uppgifter är framtagna via djupintervjuer med patienter som har någon av sjukdomarna.

– Att på detta sätt få en konkret upplevelse av en annan persons vardag, ser jag som en unik möjlighet. Att ständigt behöva planera sådant som vi andra tar som självklart måste nog upplevas för att få en djupare förståelse för att faktiskt förstå hur svårt det kan vara att leva som kroniskt sjuk, säger Anna Mannfalk.

Theresa Lindahl