PERSONAL. Region Skåne har stora utmaningar med att rekrytera personal. De närmaste tio åren beräknas behovet vara så stort som 27 000 nya medarbetare. Med tanke på att Region Skåne idag har 35 000 anställda ställer det höga krav på att vi lyckas med kompetensförsörjningen. Det handlar dels om att vara en bra arbetsgivare som kan behålla och utveckla personalen, men också att kunna attrahera nya medarbetare.

– Kompetensförsörjningen är en av Region Skånes största utmaningar. Utan tillräckligt många medarbetare med god kompetens kan vi inte erbjuda skåningarna en bra hälso- och sjukvård. Vi behöver få fler att stanna men också locka nya talanger, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i personalnämnden.

Arbetet med att attrahera ungdomar till Region Skåne som sin framtida arbetsgivare växlas nu upp, efter beslut på dagens sammanträde med personalnämnden. En inventering som har gjorts visar att insatser för ungdomar har gjorts i varierande form och omfattning, men nu tas ett gemensamt grepp i hela regionen.

– Vi ser att Skåne ligger långt efter andra regioner i dessa frågor, nu tar vi ett helhetsgrepp för att jobba strukturerat med att få fler skånska ungdomar att välja Region Skåne i framtiden, säger Carina Wutzler (M), förste vice ordförande i personalnämnden.

Insatserna handlar bland annat om att informera om de viktiga yrken som finns i Region Skåne, sprida det goda arbetet med den vårdmässa som finns inom SUS, öka representationen på gymnasiemässor runt om i Skåne samt att arbeta mer strukturerat med att erbjuda prao för högstadieelever.

Helena Nanne