UTBILDNING. För att klara framtida kompetensförsörjning och stärka primärvården satsar Region Skåne på att utbilda fler ST-läkare inom allmänmedicin.

Den skånska befolkningen förväntas att öka med cirka 10 procent till 2026.  En reell demografisk förändring håller på att ske, som en konsekvens av detta kommer vårdbehovet att öka. Det kräver en god tillgång på specialister inom allmänmedicinen. Prognosen över tillgång och förväntat behov av allmänmedicinsk kompetens visar på ett stort behov av att öka antalet volymen ST-tjänster.

Därför satsar vi under 2019 på att utöka utbildningsplatserna från dagens 327 till totalt 337. Dessutom kommer det att finnas 15 utbildningsplatser för andra specialister som vill gå en kompletterande specialistutbildning i allmänmedicin. 

Från start från ST till att bli en specialist tar det ungefär 6,5 år.  Därför är det av stor vikt att vi kommer igång med satsningen på fler utbildningsplatser. Det är en långsiktig satsning och kräver tålamod. Inom ramen för befintlig utbildningskapacitet är en ökning med tio platser i år det mest realistiska alternativet i dagsläget.

Satsningen på ST-tjänster är en del i Alliansens arbete för att stärka primärvårdens roll som första linjens hälso-och sjukvård.

Amir Jawad