KLIMAT. I tisdags deltog Anna Jähnke (M) och Louise Eklund (L) i ett samtal om klimatfrågor på Dunkers kulturhus i Helsingborg, anordnat av Kunskapsklubben. I kvällens paneldiskussion lyfte de fram att det är viktigt att inte fastna i problembeskrivningar utan se alla möjligheter till lösningar som finns. Det finns exempelvis gott om innovativa företag som bidrar till klimatsmarta lösningar. Även det globala perspektivet är viktigt, men det gäller att se vad vi kan göra regionalt och lokalt. Till exempel märker den som åker med elbil runt i Skåne att det är många olika laddsystem i olika kommuner Här skulle Region Skåne kunna samordna så att det blir lätt att göra rätt.

– Nu gäller det att gå från ord till handling med Skånepaketet som syftar till att binda samman Skåne på ett hållbart sätt. Kan människor pendla inom Skåne i större utsträckning än idag så kan det bidra till att fler kommer i jobb, säger Anna Jähnke (M).

– En helt avgörande fråga för framtiden är hur väl vi lyckas ställa om till ett fossilfritt samhälle. Jag är stolt över att Region Skånes kollektivtrafik sedan årsskiftet är helt fossilfri. Nu måste vi ta nästa steg och se till att fler skåningar kan ställa om sin energianvändning, säger Louise Eklund (L).

Henrik Westdahl