TILLVÄXT. Kulturen måste alltid vara fri, men kan användas för att uppnå konkreta mål. Kulturen kan behöva ett visst stöd, men själva glöden kommer ifrån utövarna själva. Kulturens existens är helt beroende av entusiaster, konstnärer och eldsjälar.  

Ett starkt och levande kulturliv är viktigt för att hantera nutiden, förstå historien och gör det möjligt att fantisera om och kanske forma framtiden. Via kulturen kan vi uttrycka känslor, informera eller inspirera. Kulturen påverkar oss mer än vad vi vid första anblick kan tro, och idag har mycket forskning som visar på att andra områden som samverkar med kulturen, når nya höjder. Därför är också viktigt att regelbundet göra grundliga analyser för att därefter utveckla och förändra för att uppnå våra mål. 

Kulturpolitik ska drivas med ledorden Kvalitet, Tillgänglighet och Långsiktighet. Vi i Allians för Skåne ska stötta projekt och samarbeten som kan garantera hög kvalitet. Annars utarmas förtroendet och trovärdigheten. För mig är det också viktigt att kulturen når ut och finns tillgänglig i regionens alla hörn, säger Emma Köster (M), vice ordförande Musik i Syd. – Vi bör stötta den stora produktionen i storstaden, men också den lilla produktionen i den lilla bykyrkan eller lokala teaterscenen. Fler ska kunna nås av mer. På så vis skapar vi arbetstillfällen och höjer livskvaliteten för skåningarna. Det är också viktigt att det görs inverteringar som är långsiktiga. Vi som politiker bör också hjälpa kulturcentrumen att på sikt bli mer ekonomiskt självständiga avslutar Emma.

CAMILLA ANDERSSON