REPLIK. Miljöpartiet i Kristianstad inleder sin debattartikel (Kb 27/2) med ett helt felaktigt påstående – att Allians för Skåne skulle ha lagt hårda besparingskrav på all verksamhet inom regionen. Det stämmer varken för kollektivtrafiken eller Region Skåne som helhet.

Kollektivtrafiknämnden fick ett tillskott på 289 miljoner kronor i regionfullmäktiges budget, samtidigt som nämnden för 2019 behövde spara 72 miljoner kronor. Hur Miljöpartiet kan få det till ett hårt besparingskrav är mycket märkligt. Lika märkligt som att påstå att 371 nya miljoner till primärvården eller 141 miljoner för att korta vårdköerna skulle vara hårda besparingskrav.

Däremot har Allians för Skåne tagit över en mycket dåligt skött ekonomi, med stora skulder och underskott efter de senaste fyra åren med miljöpartistiskt och socialdemokratiskt styre. Inte minst inom kollektivtrafiken ökar kostnaderna markant både i år och under kommande år.

Detta beror på ett antal olika saker. Dels ökar kostnaderna med 300 miljoner kronor varje år när löner räknas upp och när priserna för bränsle ökar, utan att det innebär fler bussar på vägarna och fler tåg på spåren. Dels innebär alla de investeringar som beslutades om under förra mandatperioden, när Region Skåne och särskilt kollektivtrafiknämnden hade rödgrönt styre, att kostnaderna rakar i höjden.

Det är spårvagn i Lund, elbussar i Malmö, Helsingborgsexpressen och andra satsningar som framför allt sker i de skånska städerna – och i västra Skåne. Det är investeringar som i grunden är bra, men som i den takt de ska genomföras tar allt ekonomiskt utrymme för den skånska kollektivtrafiken, samtidigt som trafiken på landsbygden har åsidosatts när det tidigare rödgröna styret valde att investera i projekt efter projekt i de stora städerna i västra Skåne.

Det är detta som är orsaken till varför kollektivtrafiken, trots betydligt mer pengar i år än förra året, måste prioritera.

Allra mest påverkas Skånetrafikens förvaltning som behöver göra stora effektiviseringar i sin administration sedan kollektivtrafiknämnden beslutade om budgeten. Detta är helt i linje med Allians för Skånes bestämda uppfattning att vi alltid, i första hand, ska få ner kostnaderna genom att minska administration och onödig byråkrati. Skattepengarna är främst till för verksamhet i sjukvården och kollektivtrafiken. Sedan görs justeringar i trafiken på linjer med mycket lågt resande, allt för att det tidigare styrets enorma investeringar ska drabba så få enskilda resenärer som möjligt.

Utmaningarna kommande år är inte små, men vi tar oss an dem med stor tillförsikt och ser stora möjligheter för nya idéer och arbetssätt att ta form. En ansträngd ekonomi med många investeringar i trafiken ställer höga krav på samarbete med kommunerna tillsammans med teknisk utveckling och digitalisering för att möjliggöra en tillgänglig kollektivtrafik i hela Skåne. Dessa frågor har högsta prioritet för mig som ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Carina Zachau (M)
regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden

Denna artikel har också publicerats i Kristianstadsbladet (1/3).