DEBATT. Nyligen höjdes taxorna för några av behandlingarna hos Folktandvården AB. Det är givetvis inte ett roligt beslut, men ändå nödvändigt. Socialdemokraternas oförmåga till en hållbar och långsiktig ekonomisk styrning har uppenbarat sig och ger reella konsekvenser för skåningarna: både i form av höjd skattesats och höjd taxa för tandvården.

Socialdemokraterna är förargade och förvånade över detta beslut. Det är inte vi. Utöver det som angetts ovan finns det särskilda faktorer att ta hänsyn till:

  • Folktandvården är ett aktiebolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad, således blir det osund konkurrens om Region Skåne ska finansiera tandvården ytterligare och motverka tillväxt, innovation och konkurrens bland de privata aktörerna. Socialdemokraterna hävdar att detta inte är något problem och att det endast handlar om ett minskat avkastningskrav. Det blir högst märkligt om vi tillåter att en offentlig aktör på en privat marknad får bättre villkor än de privata, utan att det föranleder en juridisk gråzon och hämmar tillväxt, konkurrens och innovation. Allians för Skåne vill givetvis inte medverka till ett sådant förfarande, varpå Socialdemokraternas förslag blir högst orealistiskt.
  • Folktandvården AB har ett behov av ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete, där den höjda taxan blir en viktig del i att kunna höja lönerna, attrahera fler till att verka inom tandvården.

Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet regerat Sverige under 2014-2018 och kommer att fortsätta regera under 2018-2022, om inget skulle uppstå under mandatperioden. I stället för att bedriva en oseriös oppositionspolitik, bör de rimligtvis uppvakta sina partikollegor på nationell nivå för att verka för ett utökat tandvårdsstöd och säkerställa att de statliga reformerna har en finansiering. Frågan om fri tandvård är nationell, och utan en ändrad lagstiftning kan regionen inte agera på annat vis.

Som tidigare påpekats: Tandfen finansierar inte den skånska tandvården. God tandvård är en självklar rättighet för alla skåningar och god tandvård kostar, svårare än så är det inte.

Gilbert Tribo (L)
ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden