TILLSAMMANS. För att kunna möta framtidens utmaningar samarbetar regionerna Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg. Målet är att skapa bättre vård för patienten. Man hjälps åt sjukhus emellan för att skapa en god och jämlik vård och för att öka tillgängligheten. Samtidigt arbetar man för att utveckla och stärka såväl personal som sjukhus.

För att klara framtidens krav och för att hela sjukvårdssystemet ska fungera måste det ske mer samarbete för att utveckla hela hälso- och sjukvården. Genom samarbete kan man utnyttja de gemensamma resurserna på bästa sätt, ha ett personcentrerat synsätt och fortsätta utveckla en god och tillgänglig vård för att uppnå en jämlik hälsa.

Genom att man hjälps åt inom Södra sjukvårdsregionen kan man använda resurserna på ett klokt sätt vilket gör att invånarna får mer vård för sina skattepengar. Det bidrar också till att ge en trygg sjukvård av hög kvalitet oavsett var människor bor.

Ordförande för södra regionvårdsnämnden är regionråd Anna Mannfalk (M) från Skåne. https://sodrasjukvardsregionen.se/

Theresa Lindahl