PRIMÄRVÅRD. Satsningen på de skånska vårdcentralerna gör en starkare primärvård möjlig. Idag klubbade den nya primärvårdsnämnden sin första budget.
– Som opposition har vi jobbat för att stärka primärvården, och nu har vi påbörjat den resan på allvar, säger Birte Sandberg (C), ordförande i primärvårdsnämnden.

Enligt den nya internbudgeten ska verksamheterna bland annat fokusera på att utveckla det hälsofrämjande arbetet, starta upp en gemensam digital vårdcentral och inte minst att börja införa fast läkarkontakt.
– Det är en historisk reform och vi börjar med dem som behöver fast läkarkontakt mest, nämligen äldre och kroniskt sjuka. Sedan kommer vi utöka denna möjlighet efter hand, säger Birte Sandberg.
– Det ger en ökad trygghet för våra patienter och mer lugn och ro för våra medarbetare i vården.

Genom att höja anslagen och listningsersättningen i primärvården görs en utveckling av verksamheterna möjlig. Fram till år 2022 kommer Allians-styret i Region Skåne satsa minst en miljard kronor på primärvården.
– Vi rivstartar 2019 med att satsa 371 miljoner kronor utöver vanliga uppräkningar på såväl offentliga som privata vårdcentraler genom en rejäl höjning av listningsersättningen, säger Caroline Hedenström (M), förste vice ordförande i primärvårdsnämnden.

Johanna Sturesson