VÅRD. I veckan hade patientnämnden sitt första möte för mandatperioden. Med den nya patientlagen som kommit ska Allians för Skåne utveckla arbetet inom patientnämndens ansvarsområde. Detta kommer bidra till ytterligare kvalitetsutveckling och i förlängningen högre patientsäkerhet för skåningarna. Genom att djupare analysera, strukturera och diskutera inkomna klagomål och synpunkter kan patientnämnden vara en förmedlare och dialogpartner mellan vårdgivare och patienter på ett helt annat sätt än tidigare, säger Matilda Malmgren, ordförande i patientnämnden.

-Vi vill även arbeta tillsammans, för att med vår kunskap kunna skapa kvalitativ verksamhetsutveckling som är till gagn för både verksamheterna och patienterna, säger Matilda Malmgren, ordförande i patientnämnden.
Nu inleds arbetet med att göra patientnämnden till en aktiv del av den skånska hälso- och sjukvården, säger Matilda.

Camilla Andersson