DEBATT. Det gnisslar om tandvårdspriserna skriver socialdemokraterna Anna-Lena Hogerud och Amani Loubani på Kvällsposten Debatt och kritiserar att Folktandvården Skåne får täckning för sina faktiska kostnader.

Allians för Skånes replik med Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Niklas Larsson (C) och Per Einarsson (KD) förklarar varför det inte på konstgjord väg går att hålla nere Folktandvårdens Skånes priser och att fri tandvård är en nationell fråga.

Inte heller är det hållbart att med skattemedel ge Folktandvården stöd på det sättet som Socialdemokraterna föreslår. Folktandvården Skåne är ett aktiebolag på en konkurrensutsatt marknad. Region Skåne kan inte med skattemedel hålla Folktandvårdens priser nere eftersom det skulle vara osund konkurrens.

I debattartikeln tycks Hogerud och Loubani dessutom missa att deras parti ledde regeringen under förra mandatperioden. För om Socialdemokraterna nu driver frågan om fri tandvård hade det varit ett ypperligt tillfälle att införa det. På nationell nivå – där frågan hör hemma. Om det krävs politisk vilja är det inte bara att som då sitta med armarna i kors och vänta på tandfen. Skåningen förtjänar bättre och Allians för Skåne är redo att ta ansvar.


Ville Trygg