DEBATT. I Region Skåne registrerades det cirka 123 000 uteblivna vårdbesök under 2018, vilket är ett problem för den skånska hälso- och sjukvården.

Detta uppmärksammar Matilda Malmgren (M) och Linnea Regnéll (M)  i kvällsposten den 15/2.

Alltför många skåningar tvingas vänta alldeles för länge för att få den diagnos, undersökning och behandling de behöver för olika sjukdomstillstånd.

En väntan som kanske skulle kunna kortas om de avbokningar som sker med kort varsel görs tillgängliga med ny teknik. För en sjukvård i ett tufft ekonomiskt läge är varje åtgärd som kan spara pengar och kapa vårdens alla köer välkomna.

 Ett sätt att korta köerna är att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och därför vill Moderaterna satsa på verktyg som möjliggör att patienter som väntar på att få vård ges möjlighet till att kallas till en vårdkontakt med kort varsel. Detta för att utnyttja de tider som annars står outnyttjade efter avbokning. Genom att öppna upp informationen kring tidsbokningar kan skåningarna aktivt se och göra medvetna val på ett helt annat sätt än vad som är möjligt idag. 

Att som patient slippa onödig väntan ökar både den psykiska och fysiska hälsan och innebär ett minskat lidande för den enskilde. 

                                                                                                        Theresa Lindahl