ENKÄT. Just nu skickas det ut en webbaserad enkät till gravida och nyförlösta kvinnor.

Enkäten är ett nytt sätt för alla som föder barn i Sverige att berätta om sina upplevelser av vården och sin egen hälsa under graviditet, förlossning och eftervård. Enkäten kommer att lanseras nationellt under hösten 2019, men redan nu har den skickats ut i Skåne och Halland. Resultatet kommer att användas för förbättringar inom mödrahälsovården och förlossningsvården i hela Sverige.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformat graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Camilla Andersson