SAMVERKAN. Allians för Skåne vill att Region Skåne ska bli en mer aktiv part i de skånska Finsam-förbunden. Finsam är en förkortning för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. I Finsam samverkar Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner inom välfärds- och rehabiliteringsområdet med syfte att fler ska kunna jobba. I Skåne finns 14 Finsam-förbund och bland Skånes 33 kommuner är 32 stycken med i ett förbund. Finsam spelar en viktig roll både för parterna och för medborgaren. Med rätt arbetssätt kan myndighetssamverkan undvika att människor faller mellan stolarna.

För att kunna bli en mer aktiv part har regionrådet Annette Linander (C) inlett en turné där alla Skånes förbund besöks. Det är en del i en kunskapsinhämtning och inledande dialog för regionen senare ska kunna vara en mer aktiv part i förbunden med en tydligare målbild. Det skulle även göra att regionens representanter i de olika förbundens styrelser får ett tydligare uppdrag.  

Ville Trygg