Servicenämnden har hållit sitt första sammanträde för året.

– Vi har ett spännande år framför oss. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med mina kollegor i nämnden och den kompetenta förvaltningsledningen i Regionservice och Regionfastigheter, säger Inger Tolsved Rosenkvist, som är ny ordförande i servicenämnden . 

Servicenämnden har, genom Regionservice, uppdraget att förse den skånska hälso- och sjukvården med servicetjänster.

– Regionservice ska vara den bästa partnern för vården. Vi ska avlasta vårdpersonalen så att de får mer tid för patienterna och kan arbeta på toppen av sin kompetens. Under året prioriterar vi bland annat utrullningen av CAFM, ett modernt IT-verktyg som kapar administrativa rutiner och underlättar för våra medarbetare i deras arbete, fortsätter Inger Tolsved Rosenkvist.

Servicenämnden ansvarar också, genom Regionfastigheter, för förvaltning och upphandling av regionens fastigheter. John Eklöf (M), förste vice ordförande, understryker att det är viktigt att Region Skåne inte bidrar till att elda på prisutvecklingen i byggsektorn:

– Vi i servicenämnden kan spela en viktig roll för att stötta Region Skånes beställande verksamheter för att undvika kostnadsdrivande byggprojekt. Det är viktigt att arbeta effektivt i projektens inledande skeden så att vi slipper dyra omprojekteringar under processens gång, säger John Eklöf.

Elma Huskic