KONJUNKTUR. Den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen är svårbedömd, konstaterar Öresundsinstitutet. Den högkonjunktur som under flera år har rått på bägge sidor av Sundet påverkas av global oro, avseende såväl den politiska som den ekonomiska osäkerheten. Detta påverkar förutsättningarna för all skattefinansierad verksamhet.

Bygg- och anläggningsbranschen går fortfarande bra, men med dämpad privatkonsumtion har detaljhandeln och tjänstesektorn skruvat ner sina förväntningar på utfallet 2019. På marginalen kan då den starka danska kronan bidra till att hålla dansk konsumtion i Skåne uppe. Så svag som nu har inte den svenska kronan varit i förhållande till den danska på tio år.

En annan tydlig indikator är arbetslöshetssiffrorna. I Skåne låg de i januari på 9,3 procent. I Region Sjaelland på 3,6 procent och i Region Hovedstaden på 3,7 procent.

Jonas Duveborn