SJUKVÅRD. Under fredagen invigde regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) Centrum för molekylär diagnostiks (CMD) nya lokaler på Sölvegatan i Lund. Med tillgång till den senaste utrustningen tar CMD nästa steg inom sekvenseringsteknologi, som innebär nya möjligheter att behandla cancer och andra ärftliga sjukdomar.

NGS betyder ”Next Generation Sequencing” och är ett sätt att bestämma DNA-sekvens som är ett av de stora teknikgenombrott som gjorts inom hälso- och sjukvård. Tekniken ger bättre möjligheter att diagnostisera ovanliga ärftliga sjukdomar och identifiera genmutationer som påverkar olika sjukdomstillstånd. Numera kan sjukvården erbjuda:

  • förbättrad diagnostik
  • förbättrad prognosbedömning
  • förbättrad uppföljning samt
  • individanpassad medicin.

Tack vare NGS kan man nu genom diagnostik se i förväg om en viss behandling kommer att vara effektiv på en specifik patient. Sjukvården kan nu även, istället för fostervattenprov, ta blodprov på en havande kvinna då fostrets blodceller läcker ut i kvinnans blodbana. Tekniken tillåter separering av kvinnans och barnets blod, varpå man kan testa barnets blod specifikt. Det nya sättet att ta prov på har visat sig minska risken för missfall. Inom området fosterdiagnostik har knappt 2 000 analyser gjorts som en följd av att bland annat Södra sjukvårdsregionen och Västra Götalandsregionen skickar sina prover till Skåne.

-Vi är väldigt stolta över det arbete som görs på CMD, som är ett föredöme för resten av Sverige. Tack vare sekvenseringstekniken kan patienterna slippa onödiga biverkningar från olika behandlingar, vilket både minskar lidandet för patienten själv och sparar pengar och resurser inom sjukvården som kan användas till att behandla ännu fler, säger Carl Johan Sonesson (M).


HENRIK WESTDAHL