NYSTART. I dag (15/2) har den helt nya nämnden psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden (PHH) sitt första sammanträde. Med ett samhälle där den psykiska ohälsan ökar, speciellt bland unga, så har Region Skåne många utmaningar framför sig. Ovanför så ser ni alliansgruppen i denna nya nämnd med ordförande Per Einarsson (KD) i spetsen. Det är den här gruppen som ska jobba så att barn- och ungdomspsykiatrin förstärks, inget barn ska behöva vänta mer än 30 dagar på utredning. Även tillgängligheten till vård för personer med psykisk ohälsa ska förbättras. Vården och det förebyggande arbetet i primärvården måste stärkas, och insatser för ökad tillgänglighet genomföras.

Trots den stora utmaningen för den skånska psykiatrin är Region Skåne den första region i landet som har satt stopp för hyrläkare. Det skapar en större kontinuitet och trygghet för patienterna och är en handling som har fått andra regioner att vilja veta vad vi gör.

Erika Ohrlander