REGIONAL UTVECKLING. Tillgång till snabb och stabil bredbandsanslutning är otroligt viktigt för att hela Skåne ska kunna leva och utvecklas framåt. Det ska gå att arbeta hemifrån i molnbaserade tjänster samtidigt som barnen streamar film, även om man bor på landsbygden. Region Skåne siktar därför mot att nå målet med minst 93% fiberanslutning av Skåne år 2020.

I grunden är det de skånska kommunerna som ansvarar för utbyggnaden av fiber. Stöd kan sökas inom Landsbygdsprogrammet, där tilldelningen sker via Länsstyrelsen. De samverkar i sin tur med Region Skåne, vars roll är att ha en uppdaterad och högupplöst bild över bredbandsutbyggnaden och försöka rikta stöden till de områden som behöver det mest.

-Region Skåne har inga egna avsatta medel för utbyggnad av fiber. En tjänsteman på regionen har däremot tagit fram en unik GIS-modell som hjälper till att rikta stöden inom Landsbygdsprogrammet särskilt till de områden som marknadskrafterna inte når ut till, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Tillgång till fiber är viktigt på sikt för landsbygdens livskraft, möjligheten till mindre miljöpåverkan då man kan jobba hemifrån och inte behöver åka till kontoret i onödan, innovationskraften och möjlighet för alla skåningar att delta i det digitala samhället på lika villkor.

-Höghastighetsbredband kommer också att vara bäraren av nästa generations välfärds- och sjukvårdstjänster. Därmed är fiber en oumbärlig infrastruktur för vårdapparaten i stort i Region Skåne, avslutar Anna Jähnke (M).

                                                                                                    HENRIK WESTDAHL