SJUKVÅRD. Centralsjukhuset i Kristianstad får i dag in allt fler sjuka och det är en omöjlighet att bygga sjukhus och avdelningar som skulle rymma alla, berättar Kristianstadsbladet (12/2). En del patienter blir också liggande på avdelningarna och får behandling under onödigt långt tid eftersom det blir väntetider. Många patienter vill även hellre sova hemma i egen säng, med den frihet som det innebär. Med avdelningen som i folkmun kallas Adam, akut dagvårdsmottagning, har man börjat tänka i nya banor, där man sätter patientperspektivet i fokus på ett helt annat sätt. Här har man fördelen som patient att man kan bli utskriven, men ha tryggheten att komma tillbaka, få ny läkarbehandling och göra sina provtagningar under dagtid.

Avdelningen som kan ta emot upp till tio patienter per dag har ett nära samarbetet med andra delar av sjukhuset som akuten och kardiologen. Detta gör att fler kan få behandling snabbare och platser kan frigöras till exempel på hjärtintensiven, eftersom man i stället för att behöva bli inlagd ett dygn kan få behandling och sedan sova hemma och komma tillbaka nästa dag. Man jobbar proaktivt och möter patienten i dörren så att de slipper hamna på sjukhus. Dagvård passar många patienter väldigt bra. Avdelningen gör att man kan minska överbeläggningar på sjukhuset samtidigt som man kan ha en trygghet för patienterna och lika bra uppföljning som om man vore inlagd.

Theresa Lindahl