BUDGET. Nu får de skånska sjukhusen, kollektivtrafiken och all annan verksamhet i Region Skåne bättre förutsättningar att planera, förankra och besluta om sin verksamhet.

Med regionstyrelsens beslut (7/2) att flytta budgetbeslutet från oktober till juni kan nämndernas internbudgetar tas klart mycket tidigare. Verksamheten kan därmed börja med ny verksamhetsplan den 1 januari i stället för en bit in på det nya året.

Samtidigt som budgetbeslutet i Region Skåne tidigareläggs, vilket redan 11 av landets 21 regioner har gjort, komprimeras processen. Detta innebär en mer effektiv beslutsprocess och mindre administration. En tänkbar nackdel med ett tidigare budgetbeslut är att vare sig höstens skatteprognoser för det kommande året eller regeringens budgetproposition kan tas med i beräkningarna. Skulle dessa på något sätt kraftigt förändra förutsättningarna för verksamheten går det att ta en tilläggsbudget i november.

Jonas Duveborn