REGIONAL UTVECKLING. Johan Wessman på Öresundsinstitutet pekar i Dagens Industri i veckan ut Skåne som en region där framgång och kris sker parallellt. Malmö lockar framgångsrikt till sig fler huvudkontor, som tyvärr ofta kommer från andra delar av Skåne. Bruttoregionalprodukten (BNP på regional nivå) har utvecklats klart sämre än de andra storstadsregionerna. Samma sak när man tittar på BRP per invånare.

En av de stora utmaningarna för Skåne, som i många andra delar av Sverige, är att få utrikes födda i jobb. Mellan 2002 och 2017 ökade andelen med utländsk härkomst från 18 till 28 procent av Skånes befolkning. Det är snabbare än andra län och den stora ökningen är en förklaring till varför Skåne har misslyckats med att få den här gruppen i arbete. Arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda ligger i dag på runt 38 procent, klart högre än Sverige i stort. Samtidigt råder det nästan full sysselsättning bland svenskfödda.

-Skåne har potential att bli en av Sveriges starkaste tillväxtmotorer. Vi har två universitet, en högskola, närheten till Köpenhamn och till Kastrup. Men trots detta ser vi att många, särskilt unga och nyinflyttade, skåningar står utan egen försörjning. Detta måste vi ändra på, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke (M).