SJUKVÅRD. Denna vecka invigs två privata vårdcentraler i Skåne. Centrumläkarna i Helsingborg flyttade i onsdags in i nya lokaler på Gustavslund och på i dag fredag invigs HMC:s nya vårdcentral i Staffanstorp. HMC har förfogat över lokalen en tid och i samband med den ökade vårdpengen som Allians för Skåne beslutade om har de valt att starta upp en ny verksamhet där. Båda invigningarna gjordes av regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

Det är extra roligt att se att luckor i den skånska vården fylls, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen. Staffanstorp är min uppväxtort och ligger mig varmt om hjärtat. Centrumläkarna i Helsingborg är en liten, nära vårdcentral som många säkert kan trivas hos. 

Nära vårdcentraler är en viktig del i en fungerande vård för skåningarna. Det är där vi lätt får kontakt med läkare, sköterskor, dietister och andra som hjälper oss bota och förebygga sjukdom.

Allians för Skåne gick till val på att sätta vårdtagaren i fokus, stärka primärvården och förbättra tillgängligheten. Under mandatperioden satsar vi minst en miljard i nya resurser.

Primärvårdens andel av sjukvårdsresurserna måste öka. Allians för Skåne har därför som mål att till 2025 nå 25 procent av sjukvårdens resurser till primärvården, för att förbättra tillgängligheten och för att möta det ökade behovet av nära vård.

Det som förr kallades högspecialiserad vård är idag i många fall rutinåtgärder som inte alltid kräver inläggning av patienten. Därmed kan en del av denna vård flyttas från sjukhusen ut till vårdcentralerna.

Primärvårdssatsningen på en miljard den kommande mandatperioden syftar till att stärka den nära vården, där primärvården är en central del. Vi arbetar för att alla skåningar ska få en fast vårdkontakt och därför är det extra roligt att få inviga två nya vårdcentraler under samma vecka, som ett steg på vägen för att öka tillgängligheten för de skånska patienterna, säger Carl Johan Sonesson (M).

Peter J Olsson