UTBILDNING. Region Skånes regionala utvecklingsnämnd gör i sin budget för 2019 en satsning för att stärka utbildningar inom Yrkeshögskolan i Skåne. 

Yrkeshögskolan (YH) arbetar efter en effektiv modell där teori kombineras med praktik i nära samarbete med arbetsgivare, för att möta de aktuella behoven på arbetsmarknaden. Innehållet och inriktningen på utbildningarna varierar över tid, allteftersom arbetsmarknadens behov skiftar.

-Skåne står inför stora utmaningar med att få fler människor i arbete och vi ser YH som en viktig komponent för att lösa kompetensförsörjningen. De utexaminerade eleverna är i hög utsträckning efterfrågade av arbetsgivarna och 93% får jobb efter examen, många av dem direkt, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Region Skåne vill stärka yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet genom att:

  • utveckla en starkare koppling mellan arbetsgivares behov och yrkeshögskoleutbildningars innehåll
  • lyfta yrkeshögskolorna som utbildningsform då vi tror att de har en potential att ytterligare bidra till att stärka kompetensförsörjningen i Skåne
  • verka för fler utbildningsplatser till Skåne och på det sättet även bidra till en ökad finansiering.

-Under våren 2019 inleder vi arbetet genom att ta fram en plan för hur arbetet ska läggas upp framöver, i tät dialog med olika relevanta aktörer på området. Yrkeshögskolan finansieras av staten, därmed är vår satsning kostnadseffektiv för regionen och ger dessutom fler skåningar möjlighet att försörja sig själva och sin familj samt bidra till vår gemensamma välfärd, avslutar Anna Jähnke (M).

HENRIK WESTDAHL