EKONOMI. Under tisdagen (29/1) offentliggjordes bokslutsrapporten för Region Skåne 2018, som visar ett negativt resultat på 90 miljoner kronor, trots rekordstora intäkter under året. Det budgeterade resultatet var 395 miljoner, vilket ger ett budgetunderskott på 485 miljoner kronor. De stora underskotten har uppstått inom sjukvården.

– Sjukvårdsnämnderna har under S och MP:s bristfälliga styrning inte hållit sina budgetar utan lämnat över makten med tomma lador. Vi måste därför inför lågkonjunkturen arbeta hårt med att kostnadseffektivisera, få alla internbudgetar i balans och korta köerna samt förbättra tillgängligheten i den skånska sjukvården, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

– För att komma tillrätta med de växande köerna inom sjukvården så har Allians för Skåne tvingats höja skatten med 49 öre. Vi står dessutom inför en stor omställning där nya förutsättningar ställer stora krav på förändringar inom vården. Då duger det inte att inte ha styr på ekonomin och resultatet av de senaste årens vanstyre ser vi nu svart på vitt, säger Liberalernas gruppledare Gilbert Tribo.

– Under sista året av S/MP-styre ökade kostnaderna för inhyrning av personal från bemanningsföretag med 49 miljoner kronor, drygt 16 procent. Det är därför viktigt att vi styr upp det påbörjade arbetet med att minska behovet av bemanningspersonal som ett led i att uppnå det övergripande effektiviseringsmålet på 2 procent, säger Centerpartiets gruppledare Annette Linander.

– Det preliminära bokslutet som presenterats idag visar tydligt att skåningarna gjorde helt rätt som röstade bort styret med S och MP. Kostnaden för köpt vård från andra aktörer ökade under 2018 med 4 procent, inkluderat nätläkarbesöken som fördubblades. Att i det läget låta alla sjukvårdsnämnderna dra över budget med mångmiljonbelopp är högst oansvarigt, säger Per Einarsson, gruppledare för Kristdemokraterna.