PRIMÄRVÅRD. 8 av 10 patienter är nöjda med vårdcentralerna i Skåne. Det visar en undersökning gjord bland över 10 000 skånska patienter som presenteras idag.
– Fungerar den nära vården, fungerar hela vårdkedjan och det är glädjande att skåningarna anser att vi redan är på god väg. Den resan fortsätter vi nu på med en rejäl primärvårdssatsning, säger Birte Sandberg (C), ordförande i den nya primärvårdsnämnden.

10 400 skånska patienter har svarat på Nationella patientenkäten där 80 procent uppger att de är nöjda med helhetsintrycket av den skånska primärvården. Nästan lika många, 77 procent, är också nöjda med tillgängligheten. Samtidigt förbättras resultaten inom alla områden som mäts, så som kontinuitet och delaktighet.

– Vi vet att tillgängligheten och kontinuiteten är otroligt viktig för våra patienter. Du ska kunna vara säker på att du får vård på rätt nivå när du behöver. Att allt fler skånska patienter känner sig nöjda med både intryck och tillgänglighet till primärvården är jätteviktigt, säger Caroline Hedenström (M), förste vice ordförande i primärvårdsnämnden.

– Vi har rivstartat med en rejäl satsning på de skånska vårdcentralerna, och under mandatperioden kommer vi lägga en miljard på primärvården. Det är nödvändigt för en fungerande vård, och det är glädjande att våra medarbetare i verksamheterna gör ett så bra jobb, avslutar Birte Sandberg (C).

Statistiken visar också att Region Skånes resultat är något bättre än jämförbara landsting.

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Ta del av resultaten här

Johanna Sturesson